Día da muller e Pactos da Moncloa

Onte foi conmemorado o Día Internacional da Muller. Lamentablemente aínda hai abondosos motivos para seguir nese tipo de lembranzas. De tódolos xeitos sería inxusto non recoñecer os pasos adiantes acadados nos últimos anos, sobranceiros non pola súa evidente xustiza senón polo nivel tan ínfimo de onde partían.Relaciono iso cos Pactos da Moncloa, os “acordos económicos […]

Comunicado de Montreal

Na Terceira Conferencia Mundial sobre Muller e Deporte, celebrada en Montreal o ano 2002 adiantábanse no seu Comunicado final uns posibles tratamentos útiles para favorecer o desenvolvemento das mulleres no eido das actividades físico-deportivas.No que atinxe ao marco espacial que nos correponde e en relación á actividade deportiva obxecto destes comentarios, o xadrez galego-, evidénciase […]