O balbordo dos Aduaneiros

Xurdiron moitos comentarios nas últimas horas sobre a decisión de Aduaneiros sem Fronteiras de pechar a súa alfándega como resposta ao requerimento feito polo avogado da poetisa Yolanda Castaño no que solicitaba a retirada dos deseños gráficos – e posteriores comentarios – adicados á devandita poeta. Os donos de Aduaneiros son evidentemente libres para tomar […]