O decreto do Galego / El decreto del Gallego

Feijoo di que o PP aposta polo bilingüismo harmónico nas aulas. ¿Que é o bilingüismo harmónico? ¿Que se indique que o 30% das asignaturas deben ser impartidas en galego e, en consecuencia, o 70% en castelán, como ocorría até o de agora? ¿Que en realidade nin siquera se cumprise ese 30%, como viña sucedendo até […]