Xerardo Fernández Albor

O centenario expresidente da Xunta de Galicia, Xerardo Fernández Albor, volveu á actualidade estas últimas semanas gracias a Fariña. Na serie, estupenda, Ernesto Chao encarnouse no vello médico compostelán, e apareceu outra vez as lembranzas de cando o prócer viaxou a Portugal para convencer a aqueles emprendedores que estaban moito mellor na terra que lonxe […]